Projekty financované EÚ

Obec rozdala seniorom rúška 2020

 

Vďaka ochotným ženám z obce dostali naši seniori rúška zadarmo

 

 

Zabezpečenie ochranných rúšok pre nás či pre naše rodiny sa stalo dennou rutinou. Tie jednorazové nebolo možné zohnať už dlhšie a keď počet nakazených na Slovensku rástol a pribúdali obchody a priestory, ktoré vyžadovali nosenie rúška, viacerí z nás si rúška ušili z látky.

 

 

V Ladcoch prišiel s pomocnou rukou pri šití rúšok náš pán farár Jozef Petráš. Navrhol, že v prípade potreby môže zabezpečiť látku od jeho známeho – podnikateľa z firmy FAVAB z Vrbového. Obec súhlasila a pán Petráš vybavil prevzatie látky na piatok, 20. marca. Látku nám nastrihal sám majiteľ firmy, nakoľko obec prišla pre látku v čase obedovej prestávky žien, ktoré v jeho spoločnosti rúška šijú.

 

 

Keď už bola látka k dispozícii, obec začala s oslovovaním žien, o ktorých sa vedelo, že pracovali ako krajčírky či šičky, alebo že šiť vedia. Všetky oslovené bez výnimky súhlasili s tým, že obci pomocnú ruku podajú. Každá dobrovoľníčka dostala nastrihané kusy látky aj gumičky.

 

 

Celkový odhad hovoril o tom, že pre potreby obce potrebujeme cca 400 rúšok. Naším cieľom bolo zabezpečiť rúška pre našich najstarších, najzraniteľnejších, aby sme ich ochránili pri prípadnom nákupe či návšteve lekára/lekárne.

 

 

V prvej várke bolo ušitých 153 rúšok, ktoré naše ochotné ženy nabalili ožehlené do vreciek. Roznos po obci pomohol spraviť Dobrovoľný hasičský zbor v Ladcoch. Celú organizáciu mal na starosti obecný úrad. Prvá várka putovala k seniorom nad 75 rokov. V druhej várke by sme sa chceli zamerať a pomôcť seniorom nad 65 rokov. Verejne sme zdieľali výzvu na pomoc so šitím, na ktorú sa prihlásilo ďalších desať žien. Látku sme im doviezli a šije sa tak ďalej. To, koľko rúšok ešte ušijeme, bude závisieť od dopytu, ale aj od energie a času našich ochotných žien z obce.

 

 

Možno si hovoríte, prečo stále píšeme len ženy, budeme ich menovať? Áno, budeme! Veľké „ďakujeme“ umiestňujeme na koniec článku. Ďakujeme vám, vážené panie Adamcová, Ďurišová, Hurtová, Chlebová, Kalúsová, Suchárová, Bašková, Bieliková, Gábelová, Gajdošíková, Kušnierová, Majerová, Orihelová, Porubčanová, Sláviková a Tichá. Vážime si vašu ochotu, váš čas a hlavne nezištné podanie pomocnej ruky!

 

 

 

Text: Mgr. Lišková Kristína

Foto: obec Ladce