Projekty financované EÚ

Svätá omša na Butkove 2018

 

Svätá omša s pátrom Eliasom Vellom - známym exorcistom a františkánskym minoritom z Malty a dlhoročným evanjelizátorom Slovenska sa konala 5. júla 2018. Do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov opäť prišlo veľa veriaciach, pútnikov, návštevníkov a nechýbali ani deti. Celú omšu sprevádzal spevom a hudbou Kysucký prameň a Kresťanský spevokol z Košece. Atmosféru podujatia zachytávajú aj fotky v galérii.

 

 

Text: Facebook Kríž Butkov

Foto: Ján Čechovský, PCLA