Projekty financované EÚ

Kladenie venca k pamätníku obetiam II. svetovej vojny 2020

 

Vážení spoluobčania!

 

Aj keď žijeme neľahkú prítomnosť, netreba zabúdať na svoju minulosť. Dnes, v čase, kedy celý svet čelí hrozbe Coronavírusu, sme položili veniec k pamätníku obetiam II. svetovej vojny a k pamätnej tabuli s menami 19 zavraždených spoluobčanov. Je mi ľúto, že sme tak nemohli urobiť spoločne, v predvečer dňa, kedy nás pred 75. rokmi oslobodili rumunskí a sovietski vojaci. Som však presvedčený, že mnohí z nás na tento deň nezabúdajú a vo svojich myšlienkach si uctia pamiatku na spoluobčanov, ktorých zavraždili na konci vojny ako pomstu za 2 nemeckých vojakov. A nielen na nich, ale aj na ostatných, ktorí bojovali v 2. svetovej vojne a položili svoje životy za mier a slobodu pre nás. Boli tu aj mnohí iní statoční vojaci a partizáni z radov našich spoluobčanov, ktorí padli v bojoch na rôznych frontoch, ako aj počas SNP a boli tu aj tí, ktorí sa nevrátili z koncentračných táboroch. Títo všetci si zaslúžia, aby sme si na nich v tieto dni spomenuli a položili veniec na uctenie si ich pamiatky.

 

 

V tieto dni sa skoro na celej planéte život spomalil a každý z nás má opäť čas na veci, ktoré mu v minulom roku v návale práce akosi unikali. Možno je to aj na niečo dobré a objavíme hodnoty, ktoré sú naozajstnými životnými hodnotami ako zdravie, priateľstvo, rešpekt, vzájomná úcta a v neposlednom rade práca, ktorú mnohí z nás nemohli či stále nemôžu vykonávať, alebo im nebodaj kvôli terajšej situácii hrozí aj nezamestnanosť. Vážme si preto, že môžeme chodiť do práce a zabezpečiť svoje rodiny.

 

 

Preto Vám všetkým želám pevné zdravie, šťastie a sociálne istoty. Spoločne si však spomeňme na všetkých, ktorí v tieto dni v minulosti bojovali za našu slobodu, ale aj za právo na prácu. Česť ich pamiatke!

 

 

Krátka slávnosť sa tento rok konala bez účasti verejnosti. 30. 4. 2020 o 12:00 príhovor prečítal starosta obce prostredníctvom obecného rozhlasu. Veniec položil spolu so svojím zástupcom Dominikom Koštialikom. Starosta obce niesol veniec za obec a občanov, zástupca obce niesol a položil veniec za protifašistických bojovníkov.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce