Projekty financované EÚ

Ladecká kvapka krvi jún 2019

 

Krv nie je voda. Darovať ju niekomu v núdzi je preto nádherný čin. Tak trochu odvaha. Tak trochu obeta - času aj kúska samého. Ale je to hlavne čin, ktorý zachraňuje životy ... Preto by som chcela poďakovať všetkým darcom, ktorí sa zúčastnili Ladeckej kvapky krvi, ale aj všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali pri realizácii tohto podujatia. Som veľmi rada, že aj v Ladcoch a okolí sa nájdu skvelí ľudia, ktorým nie je osud iných ľahostajní. Vám všetkým patrí veľká vďaka. Zároveň ďakujem aj Obecnému úradu v Ladcoch za poskytnutie priestorov kultúrneho domu a finančný príspevok na občerstvenie pre všetkých darcov. Tých čakal aj milý darček vďaka podpore od Považskej cementárne v Ladcoch.

 

 

Text: Eva Jesenská, organizátorka akcie

Foto: Eva Jesenská, organizátorka akcie