Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Deň matiek 2005