Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Deň matiek 2005