Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Deň matiek 2005