Projekty financované EÚ

Knihy - okno do sveta

  • Zámerom projektu je zakúpenie nových kníh do obecnej knižnice, ktoré knižný fond zaktualizujú, zmodernizujú a doplnia pre potreby dnešného moderného čitateľa. 
  • Cieľom projektu je zabezpečiť dostupnosť nových, trendových titulov a tým otvoriť dvere knižnice aj pre nových čitateľov a umožniť im zmysluplné trávenie voľného času.
    Nová knižná ponuka pomôže vytvoriť atraktívnu, modernú knižnicu a tým zvýšiť jej návštevnosť.
  • Chceme pritiahnuť deti a mládež, ukázať im čaro kníh, dôležitosť čítania, vôňu kníh a obohatenie, ktoré knihy poskytujú. Vďaka obnove knižného fondu prehĺbiť vzťah čitateľa ku knihám, vytvoriť medzigeneračné vzťahy nielen vďaka spoločnému čítaniu ale i prebudiť záujem nových čitateľov.
  • Obecná knižnica je miestom, ktoré poskytuje služby žiakom, študentom, učiteľom, obyvateľom našej obce i okolitých obcí zo širokého regiónu.
  • Projektom chceme ukázať, že knihy si zaslúžia byť stálou súčasťou každodenného života, chceme ním zvýšiť čítanosť, čitateľskú gramotnosť, podporiť vzdelanosť a záujem o knihy u cieľových skupín.
  • Taktiež chceme kúpou titulov podporiť ďalšie tvorivé fungovanie lokálneho kamenného kníhkupectva.

 

Rozpočet:                          1 600,00 EUR

Podpora z FPU:                 1 400,00 EUR

Vlastné zdroje:                 200,00 EUR

Poskytovateľ:                    Fond na podporu umenia

Výzva:                                č. 8/2023

Číslo zmluvy:                    č. 23-514-04159

Konečný užívateľ:            Obec Ladce

Doba realizácie:               02/2023-09/2024