Projekty financované EÚ

MC MIMČO a nové hracie prvky na dvore MŠ Ladce 2019

 

Veľmi nás teší, keď môžeme deťom prinášať radosť. A podarilo sa nám to opäť - vďaka zakúpeniu a osadeniu ďalších prvkov ihriska v priestoroch MŠ Ladce. Deti majú viac možností hrania sa, nové prvky sú typovo iné než tie, ktoré sa vonku pred MŠ nachádzajú a skvelo vyplnili prázdny priestor, ktorý tu bol. Za osadenie a spoluprácu pri hracích prvkoch ďakujeme MŠ Ladce a obci Ladce. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí nás podporujú morálne i finančne a pomáhajú nám byť súčasťou kultúrneho i spoločenského diania v blízkom i ďalekom okolí Ladiec.

 

 

Text: Mgr. Adela Guzoň, MC MIMČO

Foto: Mgr. Adela Guzoň, MC MIMČO