Projekty financované EÚ

Návšteva z obce v Kelči 2017

 

V piatok 15. 12. 2017 sa starosta obce Ladce zúčastnil priateľskej návštevy nášho družobného mesta Kelč v Českej republike v rámci cezhraničnej spolupráce obce Ladce. Okrem neho vycestovala na návštevu aj riaditeľka MŠ v Ladcoch spolu s kolegyňou.

 

 

Ako pri každej návšteve, aj teraz nám naši milí kolegovia z Kelču, a najmä pán starosta Ing. Karel David, pripravili bohaté vianočné pohostenie s programom pod vedením riaditeľky Materskej škôlky v Kelči, Mgr. Šárky Večeřovej.

 

 

Výmenu skúseností a nové nápady v tvorivosti, súťaživosti či zaujímavé inšpirácie z tejto škôlky si odniesla najmä naša riaditeľka MŠ v Ladcoch, Alena Hudáková. Deti z Kelča nám krásne zatancovali, zaspievali – atmosféra bola vynikajúca, plná čara Vianoc, a to nielen v škôlke, ale aj v celom meste. Z každej strany na nás dýchala vianočná nálada, žmurkali anjelikovia, vianočné ozdoby, rozsvietený stromček na námestí ...

 

 

Ďakujeme za prijatie a príjemné posedenie s kolektívom mesta Kelč a tešíme sa na ďalšie milé stretnutia.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová, Facebook MŠ Ladce