Projekty financované EÚ

Kompostéry pre rodinné domy v obci 2019

 

„Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce“ je názov projektu, vďaka ktorému sme získali kompostéry pre obyvateľov obce. V rámci projektu sme získali 831 kompostérov určených pre domácnosti a verejné priestranstvá. Ide o kompostér typu TOP THERMO 1050. Dodávateľom bola firma ELKOPLAST, a. s. Trenčianske Teplice.

 

 

Hlavným cieľom projektu je znížiť množstvo biologicky rozložiteľného odpadu v smetných nádobách, pretože tento odpad tvorí v priemere 50 % objemu zbernej nádoby.

 

 

K podpore projektu sa zrealizovali dve prednášky, ktoré zabezpečil Obecný úrad v Ladcoch. Na prvú prednášku bol pozvaný Branislav Moňok z občianskeho združenia Priatelia Zeme – SPZ, ktorý nám vysvetlil ako vyrobiť kvalitný kompost a kde ho možno využiť. Na druhej prednáške bol člen komisie životného prostredia pán Miroslav Lipták. Prednášky mali veľmi peknú účasť a my veríme, že kompostovanie ako možnosť ekologického odbúrania biologického odpadu z našej domácnosti bude sympatické aj našim občanom a že tento projekt nájde v praktickom živote našej obce svoju odozvu.

 

 

 

Text: Mgr. Lenka Kalusová

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl