Projekty financované EÚ

Zber použitých kuchynských olejov a tukov

Zber použitých kuchynských olejov a tukov na zbernom dvore je teraz ešte výhodnejší:

 

  • 3 l starého oleja : 1l nového oleja
  • 1 l starého oleja : 1l octu

 

Ďakujeme, že separujete!