Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Mikuláš v Ladcoch 2015

 

5. 12. 2015