Projekty financované EÚ

Neporiadok v Horných Ladcoch 2018

Aj doma sa správame rovnako? Aj doma skladujeme staré pneumatiky v záhrade? Aj doma odhadzujeme plechovičky z nápoja na trávnik? Aj doma vysypeme odpadky na zem a čakáme, kto ich zdvihne? Nie? Tak prečo sa takto správame v lese?

 

 

Na jar tohto roku sa skupina dobrovoľníkov podujala upratať okolie Horných Ladiec, najmä les popri ceste smerom k chate Muflónka. Ich snahu hnala myšlienka, že ak chceme bývať v peknom prostredí, nemôžeme čakať, že ho „niekto“ vybuduje za nás. Už po siedmych dňoch od upratania lesa, z ktorého dobrovoľníci za pomoci OcÚ Ladce vytiahli dve vlečky odpadu rôzneho druhu, sa v danej lokalite objavili nové odpadky. Tam fľaška, tam plechovička, tam papierik, tam igelitová taška, alebo rovno celé vrece. Dobrovoľníci upratali vyčistené znova a zároveň vyzbierali neporiadok aj v ďalších miestach. Ale opäť sa zopakoval rovnaký scenár a ako pribúdali týždne od vyčistenia, rástli aj odpadky vyhodené v lese. Dnes sme boli upozornení, že ani nie po roku od tejto akcie vyzerá situácia v lese v Horných Ladcoch rovnako. Pýtate sa prečo? Odpoveď by sme chceli vedieť aj my.

 

 

Nevyužívame všetky možnosti

V našej obci stúpa počet domácností, ktoré sa zapájajú do triedeného zberu a pomaly rastie aj objem vytriedeného odpadu. Ešte je čas na to, aby sme kričali hurá!, no každé svetielko na konci tunela nám dáva nádej na to, že raz bude v našej obci čisto, plasty budú v plastoch, papier v papieri a smetná nádoba ostane poloplná. V Ladcoch funguje zberný dvor, ktorý je otvorený v stredu a v sobotu, čiže tak, aby mali všetci možnosť doviesť sem odpad. Jediná podmienka je odpad vytriediť a hodiť do kufra auta. Poviete si – maličkosť, ale asi nie pre všetkých.

 

 

Za tovarom aj sto kilometrov, na zberný dvor ani jeden

Zamysleli sme sa niekedy nad tým, ako pre určitý tovar, hračku, darček, potraviny, precestujeme aj niekoľko kilometrov? Nelení sa nám zohnať čo chceme, ale keď to potrebujeme vyhodiť, zrazu máme málo času, zrazu je to na zberný dvor ďaleko, zrazu by sme potrebovali mať nádoby na triedený odpad rovno pred dverami a úplne prázdne, zrazu sa to nedá. Uvedomujeme si, že zberné nádoby na triedený odpad našim občanom nie vždy stačia ale frekvencia vývozu nie je nastavená nami. Uvedomujú si však občania, ktorí nechávajú pri kontajneroch odpad, ktorý sa tam nezmestí, že toto nie je riešenie? Že keby to takto robil každý, žili by sme na smetisku? Že keby sa plastové fľašky zošliapnu, zmestilo by sa ich do kontajnera oveľa viac?

 

 

Plnú plechovičku odnesiem, prázdnu sa mi nosiť nechce

Medzi odpadom, ktorý sa v lese pri čistení našiel, boli najčastejšie plastové fľašky, vrecká, tašky, pneumatiky a tiež plechovičky. Je zarážajúce, ako nám nevadí ťahať do kopca plnú plechovičku, ale prázdnu odniesť je nám už zaťažko. Ako to máme na zberný dvor ďaleko, ale vrece do lesa zvládneme vyniesť. Ako nám pneumatiky zavadzajú v garáži, ale v prírode nájdu vhodné miesto. ...

 

 

Fotopasce budú pomáhať hľadať vinníkov

V blízkej dobe obec plánuje zriadiť fotopasce, ktoré v danej lokalite pomôžu nájsť vinníkov neporiadku a vysypaného odpadu. Vážime si prácu ľudí, ktorí sa snažia vo voľnom čase priložiť ruku k tomu, aby boli Ladce pekné a čisté a aj preto nechceme, aby niekto svojou lenivosťou a nezodpovednosťou kazil niečo, čo sa robí pre nás všetkých. Nájdený vinník bude, samozrejme, pokutovaný.

 

 

Ďakujeme, že sa správate zodpovedne!

Neporiadok v lese či v obci nie je problémom len Horných Ladiec. Aj v samotných Ladcoch či v Tunežiciach nájdeme miesta, ktoré si niektorí občania osvojili (bohužiaľ) ako smetiská. Ako sme však spomenuli, tešíme sa, že v obci rastie záujem občanov o triedenie odpadu, že občania Tunežíc využívajú zberný dvor a nelení sa im za ním cestovať, že sa „bytovkári“ zapájajú do kompostovania. Informácie o triedení a odpadoch zverejňujeme aj na webovej stránke obce a Facebooku Ladce a budeme v tom pokračovať. Aj preto ďakujeme všetkým poctivým občanom a návštevníkom našej obce, ktorí sa správajú zodpovedne k odpadu, ktorý produkujú. Vážime si, že si uvedomujú, že odpad ani neporiadok do lesa nepatria a nepatria ani na verejné priestranstvá. Vážime si, že venujú čas triedeniu alebo upratovaniu po tých nezodpovedných alebo lenivých. Ďakujeme a všetky vaše názory či podnety ako zlepšiť situáciu s odpadom a s čistotou obce sú u nás vždy vítané.

 

 

Foto: Miroslav Šedík

 

 

čistenie lesa i. etapa - fotogaléria a článok

 

čistenie lesa i. etapa - prvé odpadky po čistení - fotogaléria a článok

 

Čistenie lesa II. etapa - fotogaléria a článok