Projekty financované EÚ

Harmonogram vývozu odpadu pre 1. štvrťrok 2023.

Harmonogram vývozu odpadu pre 1. štvrťrok 2023. Upozorňujeme však, že harmonogram je dočasný a môže sa ešte meniť. Na prípadné zmeny Vás včas upozorníme.