Projekty financované EÚ

Obnova lipovej aleje v našej obci 2021

 

Posledný februárový týždeň sme začali s plánovanou obnovou lipovej aleje v našej obci. O situácii a zdravotnom stave stromov sme informovali našich občanov ešte minulý rok.

 

 

Článok z roku 2020

 

 

Stav stromov neposudzovala obec, ale skúsený arborista, ktorý 14 kusov Lipy malolistej, 1 ks Orecha kráľovského a 1 ks Javora mliečneho odporučil vyrúbať. Na konci tohto článku nájdete aj všetky potrebné dokumenty, ako žiadosť o povolenie výrubu a tiež súhlas s výrubom.

 

 

Lipy malolisté v počte 14 ks rastúce na pozemku KNC 125/1, k.ú. Ladce (lipová alej od pošty smerom ku križovatke), rastú v obmedzenom prekorenenom priestore v tesnej blízkosti chodníka a vozovky. Malý priestor pre rast ich koreňov spôsobuje nedostatočný príjem vody a živín, čo má vplyv na ich súčasný zdravotný stav, fyziologickú vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť stromov. Z vrchu preschýnajúce koruny stromov jasne naznačujú problémy v koreňovom priestore. S najväčšou pravdepodobnosťou môže za chradnutie drevín aj používanie posypovej soli, ktorá sa používa pri údržbe cesty.

 

 

Orech kráľovský, ktorý rastie v priestoroch zberného dvora na pozemku KNC 730, k.ú. Ladce je prestárly, má preschnutý kmeň napadnutý škodcami. Aj kvôli bezpečnej prevádzke zberného dvora je výrub nutný.

 

 

Javor mliečny rastúci na pozemku KNC 121/1, k.ú. Ladce (lokalita pri hlavnej ceste oproti materskej škole cez cestu, resp. oproti bytovému domu č. 138), rastie pri ceste, no postupne mu odumiera koruna, má suché konáre a zníženú vitalitu spôsobenú stavebnou činnosťou v koreňovom priestore. Vzhľadom k vysokému riziku dopadu tohto stromu na hlavnú cestu a chodník požiadala obec o povolenie na výrub.

 

 

O výrube sme včas informovali a občania dostali možnosť vyjadriť sa k výrubu písomne, na emailové adresy zamestnancov obecného úradu. Na emailovú adresu p. Šedíkovej prišla len jedna reakcia, v ktorej občan obce privítal toto riešenie. Informácie o výrube sme zverejnili aj na webovej stránke obce v sekcii Informácie o začatí správneho konania, Obec Ladce, vydané 13. 11. 2020, vyvesené 16. 11. 2020, zvesené 23. 11. 2020.

 

 

Keďže stromy majú svoju spoločenskú hodnotu a cieľom obce nie je len zeleň vyrúbať, ale aj nahradiť, do septembra tohto roku na vlastné náklady zasadíme 16 ks Lipy malolistej a 3 ks Javora červenolistého v lokalite, v ktorej aktuálne prebiehajú výrubové práce (v priestoroch zberného dvora sadba nebude).

 

 

Aktuálne práce ešte nejaký čas potrvajú, prosíme vás preto o opatrnosť pri prechádzaní úsekom od hlavnej križovatky smerom na pobočku pošty a železničnú stanicu. Výrubom chceme zvýšiť bezpečnosť tejto lokality a vhodne ju revitalizovať.

 

 

 

Text: Ľubica Šedíková, Mgr. Kristína Lišková

Foto: Ľubica Šedíková