Projekty financované EÚ

Zápis detí do MŠ Ladce na šk. rok 2024/2025

Riaditeľstvo Materskej školy Ladce, Hviezdoslavova ulica 2/110, Ladce oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do Materskej školy bude prebiehať v dňoch 21.05.2024 a 22.05.2024 v čase od 10,30 do 15,00 hod. 

 

Žiadosť je možné v uvedenom čase doručiť osobne do materskej školy, zaslať ju poštou na adresu Hviezdoslavova ulica 2/110 Ladce 01863 alebo elektronicky na mailovú adresu msladce01863@gmail.com.