V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Letáky a dobré rady týkajúce sa COVID-19

 

Zaujímavé rady a postupy nájdete v letákoch na konci stránky (vyberte si možnosť PDF alebo obrázka).

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy