Projekty financované EÚ

Nové pomôcky pre ZŠ Ladce 2017

 

ZŠ v Ladcoch získala nové pomôcky k výučbe počas výstavy Stredoškolák – Hrdina remesla v Trenčíne.

 

Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla je určená najmä pre žiakov základných škôl. Konala sa 26. októbra 2017 na výstavisku v Trenčíne. Na výstave sa žiaci môžu dozvedieť, kde po absolvovaní základnej školy môžu študovať. Týmto spôsobom sa Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) snaží motivovať deti smerom k technickým odborom. Motiváciou boli aj nové učebné pomôcky na polytechnické vzdelávanie. Každá zo škôl dostala notebook a z učebných pomôcok si mohla vybrať buď programovateľné stavebnice Lego, Merkur, Boffin či pracovné náradie. Predseda TSK Jaroslav Baška odovzal pomôcky postupne všetkým školám v kraji, a výnimku netvorila ani naša škola v Ladcoch.

 

 

Za našu Základnú školu v Ladcoch prevzali pomôcky riaditeľka ZŠ Ladce Mgr. Bronislava Majtánová a pracovníčka Obecného úradu v Ladcoch Mgr. Daša Šeligová, ktorá zastupovala vedenie úradu. Škola dostala pomôcky určené na výuku fyziky, techniky alebo prírodovedy a to konkrétne 6 kusov elektronických stavebníc Boffin a jeden notebook Lenovo.

 

 

Obec Ladce bude aj naďalej podporovať základnú školu v zapájaní sa do projektov, z ktorých majú radosť a úžitok nielen terajší, ale aj jej budúci žiaci.

 

 

Text: Ing. Martina Kozlíková

Foto: Ing. Martina Kozlíková