Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Pietna spomienka pri príležitosti SNP 2021

 

Vážení spoluobčania!

 

Zišli sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli významné 77. výročie Slovenského národného povstania. Práve v týchto dňoch si vo všetkých regiónoch našej vlasti pripomíname výročie týchto udalostí, kedy sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Náš národ sa postavil bezpráviu a násiliu. Dejiny SNP nemožno spájať len s udalosťami, ktoré mu priamo predchádzali. Jeho korene siahajú hlbšie a súvisia so začiatkom národno-oslobodzovacieho boja krátko po Mníchovskom diktáte. V ťažkých podmienkach ilegality začali viacerí slovenskí antifašisti zápas bez ohľadu na stranícku a náboženskú rozdielnosť. Svedčí o tom aj tzv. Vianočná dohoda prijatá koncom roku 1943, v ktorej sa účastníci zjednotili na spoločnom cieli, ktorým bola porážka fašizmu. Ďalším významným dokumentom bolo Predvolanie tisícok slovenských vojakov 1. pešej divízie k slovenskému národu a k slovenskej armáde publikované koncom decembra 1943. Toto všetko bolo jasným dôkazom zmýšľania aj prevažnej časti slovenského národa a prakticky vyústilo v celonárodné Slovenské povstanie 29. augusta 1944.

 

 

Podľa evidencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bolo z Ladiec a Tunežíc do Slovenského národného povstania zapojených 33 našich spoluobčanov. V boji proti fašistom položili svoje životy: Štefan Cibiček, Jozef Horký, Štefan Janešík, Jozef Martinák, Pavel Martinák, Rudolf Zelík. V zahraničnom odboji padli Rudolf Fatura a Ján Hromka. V koncentračných táboroch boli zavraždení Alojz Ištvánik, Jozef Janešík, Leopold Laššo, Emil Váni, Vojtech Lippe, František Stránsky a Jozef Rosina. Česť ich pamiatke!

 

 

Milí spoluobčania! Za vyše 70 rokov, čo uplynulo od antifašistického vystúpenia slovenského ľudu, bol demokratický odkaz povstania neraz vystavený rôznym pochybnostiam a bol dokonca popieraný. Dnes je však našou povinnosťou a cťou si pripomenúť pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie a aj zomierať. Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám, aby sme si vážili svoju slobodu a stáli na strane pravdy a spravodlivosti. No tento odkaz musíme aj v týchto dňoch začať brániť!

 

 

 

Text: Marián Justh, predseda Zväzu protifašistických bojovníkov

Foto: M. Želiar