Projekty financované EÚ

Pietna spomienka pri príležitosti SNP 2021

 

Vážení spoluobčania!

 

Zišli sme sa dnes na slávnostnom akte, aby sme si pripomenuli významné 77. výročie Slovenského národného povstania. Práve v týchto dňoch si vo všetkých regiónoch našej vlasti pripomíname výročie týchto udalostí, kedy sa prejavila hrdosť národa a jeho rozhodné odhodlanie ubrániť si slobodu a právo na život. Slovenské národné povstanie bolo najvýznamnejším revolučným vystúpením Slovákov v doterajšej histórii. Náš národ sa postavil bezpráviu a násiliu. Dejiny SNP nemožno spájať len s udalosťami, ktoré mu priamo predchádzali. Jeho korene siahajú hlbšie a súvisia so začiatkom národno-oslobodzovacieho boja krátko po Mníchovskom diktáte. V ťažkých podmienkach ilegality začali viacerí slovenskí antifašisti zápas bez ohľadu na stranícku a náboženskú rozdielnosť. Svedčí o tom aj tzv. Vianočná dohoda prijatá koncom roku 1943, v ktorej sa účastníci zjednotili na spoločnom cieli, ktorým bola porážka fašizmu. Ďalším významným dokumentom bolo Predvolanie tisícok slovenských vojakov 1. pešej divízie k slovenskému národu a k slovenskej armáde publikované koncom decembra 1943. Toto všetko bolo jasným dôkazom zmýšľania aj prevažnej časti slovenského národa a prakticky vyústilo v celonárodné Slovenské povstanie 29. augusta 1944.

 

 

Podľa evidencie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov bolo z Ladiec a Tunežíc do Slovenského národného povstania zapojených 33 našich spoluobčanov. V boji proti fašistom položili svoje životy: Štefan Cibiček, Jozef Horký, Štefan Janešík, Jozef Martinák, Pavel Martinák, Rudolf Zelík. V zahraničnom odboji padli Rudolf Fatura a Ján Hromka. V koncentračných táboroch boli zavraždení Alojz Ištvánik, Jozef Janešík, Leopold Laššo, Emil Váni, Vojtech Lippe, František Stránsky a Jozef Rosina. Česť ich pamiatke!

 

 

Milí spoluobčania! Za vyše 70 rokov, čo uplynulo od antifašistického vystúpenia slovenského ľudu, bol demokratický odkaz povstania neraz vystavený rôznym pochybnostiam a bol dokonca popieraný. Dnes je však našou povinnosťou a cťou si pripomenúť pamiatku tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, totalite, bojovať za svoje ideály, podstúpiť utrpenie a aj zomierať. Bola to veľká chvíľa našej histórie. Odkázala nám, aby sme si vážili svoju slobodu a stáli na strane pravdy a spravodlivosti. No tento odkaz musíme aj v týchto dňoch začať brániť!

 

 

 

Text: Marián Justh, predseda Zväzu protifašistických bojovníkov

Foto: M. Želiar