Projekty financované EÚ

BECEPÁČIK v MŠ Ladce 2017

 

Dňa 13. 9. 2017 mali deti našej MŠ zaujímavú aktivitu BECEPÁČIK, ktorá bola zameraná na dopravnú výchovu a prevenciu pred úrazmi. Pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mgr. Bašová im túto problematiku priblížila hravou formou, deti veľmi zaujala a odniesli si z nej nové poznatky. Tejto problematike sa v našej MŠ venujeme celý týždeň v edukačnej činnosti Moja obec a bezpečne do škôlky.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce