Projekty financované EÚ

Natieranie zábradlia pri MŠ Ladce 2023

Zábradlie pred kostolom dostalo vďaka našim spolupracovníkom nový "šat". Farba sa vplyvom počasia olúpala a bolo potrebné ju obnoviť. Zábradlie plní nielen bezpečnostnú ale aj vďaka malému "zásahu" estetickú funkciu vo frekventovanej časti našej obce. V budúcom roku budeme postupne pokračovať s obnovou náteru aj na ostatných zábladliach.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Katarína Kalusová