Projekty financované EÚ

XXIV. Kelečské slavnosti 24.06. - 26.06.2022

Počas posledného júnového víkendu sa už po 24-krát uskutočnili „Kelečské slavnosti“. Mesto Kelč je naše partnerské mesto v rámci cezhraničnej spolupráce.

 

Aj tento rok sme s radosťou prijali pozvanie na ich slávnosti od starostu mesta Kelč Ing. Karla Davida. V sobotu 25.06.2022 pricestovala návšteva z Ladiec na miesto konania slávnosti, v zložení starosta obce Ladce Ing. Jaroslav Koyš, zástupca starostu Dominik Koštialik, riaditeľka MŠ, niektorí zamestnanci obce a členovia kultúrnej komisie.   

 

Okrem pekného počasia, nás v Kelči čakalo milé privítanie a priateľské pohostenie v priestoroch kultúrneho domu. Počas sobotného odpoludnia bol na pódiu pripravený zaujímavý kultúrny program, v ktorom vystúpili Tereza Mašková, Yo Yo Band a rocková kapela Marian 333. Večer patril tanečnej zábave so skupinou Otrock a sobotný večer zavŕšil ohňostroj.

 

V priestoroch pred DK, kde prebiehal program, bolo množstvo stánkov s občerstvením, predajných stánkov s remeselnými výrobkami, ale aj atrakcie pre deti ako kolotoče, skákacie hrady či lezecké steny  Mimo areálu bola možnosť pozrieť si ukážku poľnohospodárskej techniky, výstavu zvierat drobnochovateľov a  expozíciu fajkárstva v Kelči.

 

Našich priateľov z Kelča sme počas návštevy pozvali k nám na dni obce, ktoré sa konajú presne o mesiac. Pozvanie s radosťou prijali, tešia sa k nám do Ladiec, že spoločne s nami oslávia výročie prvej písomnej zmienky o Ladcoch a Tunežiciach.

 

Text: Dominik Koštialik

Foto: Ing. Katarína Kalusová