Projekty financované EÚ

Inštalácia fotovoltickej elektrárne na Materskej škole obce Ladce - SO 01 Materská škola – Triedy

                               

Názov projektu :                                  Inštalácia fotovoltickej elektrárne  na Materskej škole

                                                               obce Ladce – SO 01 Materská škola – Triedy

Kód projektu v ITMS 2014+ :             NFP310040DGR1

Miesto realizácie projektu :               Obec Ladce 

Zmluvná výška NFP:                           33 238,98 EUR

Časová realizácia projektu:               08/2023-12/2023

 

 

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny – Inštalácia fotovoltickej elektrárne. Fotovoltická elektráreň bude lokálny zdroj elektrickej energie.

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Súbory na stiahnutie