Projekty financované EÚ

Koyšove Ladce 2017 - 19. ročník prednesu

 

Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, obec Ladce a Považská knižnica v Považskej Bystrici sú vyhlasovateľmi a organizátormi celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove Ladce, ktorej 19. ročník sa uskutočnil v piatok 20. októbra v rodisku Pavla Koyša. Na podujatí sa stretlo 33 recitátorov z celého Slovenska. Súťažili v štyroch kategóriách – 7 recitátorov v I. kategórii, 12 v II. kategórii, 13 v IV. kategórii.

 

 

Všetci účastníci súťaže dostali pamätný list a ocenení recitátori diplom a knihy, ktoré do súťaže venovali Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Obec Ladce, Považské osvetové stredisko, Považská knižnica v Považskej Bystrici, Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave.

 

 

Umiestnenie súťažiacich:

 

 

I. kategória – žiaci 8. – 9. roč. základných škôl, ZUŠ, 1. - 4. roč. gymnázií

 

 1. Jakub Henek, ZŠ Mládežnícka, Púchov (Valentín Ševčík: montáž)
 2. Daniela Váňová, ZŠ Ladce (Miroslav Válek: Z vody)
 3. Klaudia Pavlačková, ZUŠ Dubnica nad Váhom (Katarína Hudecová: Trblietanie medzi mrakmi)

 

 

II. kategória – žiaci stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií

 

 1. Barbora Jurovčíková, Gymnázium, Púchov (Lýdia Vadkerti-Gavorníková: Hra na pár – nepár)
 2. Emma Martináková, Stredná umelecká škola, Trenčín (Vlasta Hochelová: Sen o nespavosti - montáž)
 3. Šimon Stanko, Gymnázium, Púchov (Pavel Koyš: koláž), Diplom za prednes básne Pavla Koyša

 

 

III. kategória – do 60 rokov veku

nebola zastúpená

 

 

IV. kategória – nad 60 rokov veku

 

 1. Mária Blaškovičová, Trenčianske Teplice (Miroslav Válek: Z vody)
 2. Mária Kovalíková, Chynorany (Valentín Beniak: Žofia II. - výber)
 3. Anton Orlík, Považská Bystrica (Vojtech Mihálik: Slnečný čas)

 

Cena poroty: Valentín Hagara, Nováky (Ľudmila Podjavorinská: Naša úloha, neznámy: Nič to za to)

Cena za prednes básne Pavla Koyša: Ladislav Jurík (Pavel Koyš: kompozícia veršov zo zbierky Rozmýšľanie o človeku)

 

 

 

Odborná porota:

 

 • predseda Celoštátnej odbornej komisie celoštátnej súťaže v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce PhDr. František Švába
 • predsedníčka odbornej komisie celoštátnej súťaže v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce Elena Bakošová
  • členovia: PaedDr. Gejza Sádecký, CSc., PaedDr. Eva Žibrúnová
 • predsedníčka odbornej komisie celoštátnej súťaže v prednese ľúbostnej poézie Koyšove Ladce Mgr. Mária Schlosserová
  • členovia: Mgr. Beáta Kvaššayová, Dr. Leo Kaša, CSc.

 

 

Odbornú porotu menoval predseda Klubu priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave PhDr. František Švába.

 

 

Foto: Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici