Projekty financované EÚ

Nový školský rok 2018/2019 v MŠ Ladce

 

Horúce leto sa skončilo, prichádza jesenné počasie a s ním aj začiatok nového školského roka, ktorý naši „starí“ škôlkari privítali s úsmevom a nové detičky ho pokropili slzičkami. V školskom roku 2017/2018 navštevuje materskú školu 102 detí (54 dievčat a 48chlapcov) vo veku od 2,5 - 6 rokov, z toho 36 detí je pred vstupom do ZŠ.

 

 

Predprimárne vzdelávanie detí sa aj v tomto školskom roku realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „POĎ SO MNOU SPOZNÁVAŤ SVET“, ktorý bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 0 so zameraním na rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa tak, aby zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 1. trieda p. uč. Grmanová Anna a Kukuliašová Táňa, 2. trieda p. uč. Janíková Alena a Mgr. Zahradníková Gabriela, 3. trieda p. uč. Kotrasová Andrea a Mgr. Molnárová Ivana, 4. trieda p. uč. Hudáková Alena a Štefúnová Karin a 5. trieda p. uč. Pilátová Michaela a Svádová Alena. O plné brušká našich detí sa starajú pani kuchárky Martišová Emília, Bajzíková Janka, Hriadeľová Alena pod vedením vedúcej šk. jedálne Mikuškovej Renaty. O čistotu a bezpečný chod našej MŠ sa starajú Čuríková Zuzana, Dvorská Iveta a Zajacová Alena.

 

 

Veľkému záujmu detí a podpore rodičov sa aj tento školský rok tešia ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY(Krúžok anglického jazyka, Výtvarný krúžok, Tanečný krúžok a Cukrársky krúžok ) ktoré sú prispôsobené vekovým osobitostiam detí a sú zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Činnosť finančne i materiálne zabezpečujú rodičia prihlásených detí, podľa vzájomnej dohody. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách pobytu dieťaťa v MŠ. Je určená deťom vo veku 4.- 6.rokov.

 

 

K úspešnej a fundovanej realizácii činností v MŠ nám aj tento školský rok veľmi dobre napomáha spolupráca s Obecným úradom obce Ladce, so ZŠ Ladce, so ZUŠ Košeca, s CPPPaP Dubnica nad Váhom , s Jazykovou školou SKORÉ ZAČIATKY , s Rodičovským združením pri MŠ Ladce. Verím, že pokračovaním v tradíciách, ktoré budeme naďalej rozvíjať a zdokonaľovať, sa budú naše deti u nás dobre cítiť, že sem budú radi chodiť a že ich dobre pripravíme na ten „ dospelácky vek“.

 

 

V galérii nájdete fotky našich prváčikov, pre ktorých sa tento rok začalo nové škôlkarske dobrodružstvo :)

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Facebook MŠ LADCE