Projekty financované EÚ

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Dominikom Koštialikom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Ľuboš TURZA 18 dní 11. 07. 2024 29. 07. 2024
Milan LETKO 18 dní 11. 07. 2024 29. 07. 2024
Ľubo HUJO 18 dní 11. 07. 2024 29. 07. 2024
Slavomír NAGY 15 dní 09. 07. 2024 24. 07. 2024
Jozef BAROŠ 18 dní 01. 07. 2024 19. 07. 2024
Natália TRUBAČIKOVÁ 18 dní 28. 06. 2024 16. 07. 2024
Ľuboš HUJO 18 dní 27. 06. 2024 15. 07. 2024
Jozef BAROŠ 18 dní 27. 06. 2024 15. 07. 2024
Jozef BAROŠ 20 dní 25. 06. 2024 15. 07. 2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

Elena JAKUBÍKOVÁ 28. 06. 2024 13. 07. 2024
Zuzana POPELKOVÁ 02. 07. 2024 17. 07. 2024
Oliver POPELKA 02. 07. 2024 17. 07. 2024
Dominik POPELKA 02. 07. 2024 17. 07. 2024

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy