Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Matej HRUBO 18 dní 16. 12. 2021 03. 01. 2021
Peter ČERNUŠKA 15 dní 15. 12. 2021 30. 12. 2021
Juraj GAJDOŠ 15 dní 15. 12. 2021 30. 12. 2021
Vladimír KOVÁČ 15 dní 14. 12. 2021 29. 12. 2021
Lenka HOŠOVÁ 15 dní 14. 12. 2021 29. 12. 2021
Radovan HRENÁK 15 dní 14. 12. 2021 29. 12. 2021
Robert STRNKA 15 dní 14. 12. 2021 29. 12. 2021
Marián KOCHAN 15 dní 14. 12. 2021 29. 12. 2021
Lenka HOŠOVÁ 15 dní 16. 11. 2021 01. 12. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 16. 11. 2021 01. 12. 2021
Lenka ŠARKÖZYOVÁ 15 dní 20. 10. 2021 04. 11. 2021
Anton IŠTOK do 08. 11. 2021 11. 10. 2021 08. 11. 2021
Svetlana MAKOŠOVÁ do 08. 11. 2021 11. 10. 2021 08. 11. 2021
Michal MIERNY 15 dní 11. 10. 2021 26. 10. 2021
Slavomír NAGY 18 dní 29. 09. 2021 17. 10. 2021
Marián KOCHAN 18 dní 29. 09. 2021 17. 10. 2021
Matej HRUBO 15 dní 24. 09. 2021 09. 10. 2021
Matej HRUBO 15 dní 22. 09. 2021 07. 10. 2021
Monika DAŠKOVÁ 15 dní 09. 09. 2021 24. 09. 2021
Viera KOVÁČOVÁ 15 dní 09. 09. 2021 24. 09. 2021
Marcela SLIVKOVÁ 15 dní 09. 09. 2021 24. 09. 2021
Matej HRUBO 15 dní 18. 08. 2021 02. 09. 2021
Paulína ŽIGOVÁ 15 dní 16. 08. 2021 31. 08. 2021
Mário BONGILAJ 15 dní 16. 08. 2021 31. 08. 2021
Marta BARTOŠOVÁ 15 dní 13. 08. 2021 28. 08. 2021
Michal MIERNY 15 dní 11. 08. 2021 26. 08. 2021
Juraj GAJDOŠ 15 dní 11. 08. 2021 26. 08. 2021
Marta BARTOŠOVÁ 15 dní 11. 08. 2021 26. 08. 2021
Michal MIERNY 15 dní 09. 08. 2021 24. 08. 2021

Mária VÖRÖŠOVÁ

15 dní

04. 08. 2021

19. 08. 2021

Vladimír KOVÁČ 15 dní 02. 08. 2021 17. 08. 2021
Marta BARTOŠOVÁ 15 dní 29. 07. 2021 13. 08. 2021
Rastislav ČURÍK 15 dní 08. 06. 2021 24. 06. 2021
Vladimír KOVÁČ 15 dní 14. 06. 2021 29. 06. 2021
Michal MIERNY 15 dní 14. 06. 2021 29. 06. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 14. 06. 2021 29. 06. 2021
Lenka ŠARKÖZYOVÁ 15 dní 28. 05. 2021 12. 06. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 13. 05. 2021 28. 05. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 05. 05. 2021 20. 05. 2021
Miroslav GAVLÁK 1 mesiac 03. 05. 2021 03. 06. 2021
Vladimír KOVÁČ 15 dní 26. 04. 2021 11. 05. 2021
Michal MIERNY 15 dní 26. 04. 2021 11. 05. 2021
Peter ČERNUŠKA 15 dní 19. 04. 2021 04. 05. 2021
Slavomír NAGY 15 dní 14. 04. 2021 29. 04. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 06. 04. 2021 21. 04. 2021
Eva LETKOVÁ 18 dní 06. 04. 2021 21. 04. 2021
Milan MAKOŠ 15 dní 23. 03. 2021 07. 04. 2021
Milan LETKO 15 dní 18. 02. 2021 05. 03. 2021
Slavomír NAGY 15 dní 03. 02. 2021 18. 02. 2021
Jaroslav FABIAN 15 dní 28. 01. 2021 12. 02. 2021
Roman ŠVANDTNER 15 dní 26. 01. 2021 10. 02. 2021
Ľuboš TURZA 15 dní 26. 01. 2021 10. 02. 2021
Vladimír KOVÁČ 15 dní 13. 01. 2021 28. 01. 2021
Michal MIERNY 15 dní 13. 01. 2021 28. 01. 2021
Mária VÖRÖŠOVÁ 15 dní 11. 01. 2021 26. 01. 2021
Marta BARTOŠOVÁ 15 dní 15. 01. 2021 20. 01. 2021

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

Lenka HOŠOVÁ 12. 08. 2021 27. 08. 2021

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy