Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Dominikom Koštialikom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Matej HRUBO 18 dní 25. 05. 2023 12. 06. 2023
Jozef BAROŠ 15 dní 23. 05. 2023 07. 06. 2023
Ľuboš HUJO 15 dní 22. 05. 2023 06. 06. 2023
Monika DAŠKOVÁ 18 dní 22. 05. 2023 09. 06. 2023
Lenka HOŠOVÁ 18 dní  18. 05. 2023 05. 06. 2023
Matej HRUBO 18 dní 17. 05.2023 04. 06. 2023
Michal MIERNY 10 dní 17. 05. 2023 27. 05. 2023
Roman ŠVANDTNER 18 dní 10. 05. 2023 28. 05. 2023
Marek IŠTOK 15 dní 09. 05. 2023 24. 05. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy