Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Lenka ŠARKÖZYOVÁ 15 dní 28. 05. 2021 12. 06. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 13. 05. 2021 28. 05. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 05. 05. 2021 20. 05. 2021
Miroslav GAVLÁK 1 mesiac 03. 05. 2021 03. 06. 2021
Vladimír KOVÁČ 15 dní 26. 04. 2021 11. 05. 2021
Michal MIERNY 15 dní 26. 04. 2021 11. 05. 2021
Peter ČERNUŠKA 15 dní 19. 04. 2021 04. 05. 2021
Slavomír NAGY 15 dní 14. 04. 2021 29. 04. 2021
Ľuboš HUJO 15 dní 06. 04. 2021 21. 04. 2021
Eva LETKOVÁ 18 dní 06. 04. 2021 21. 04. 2021
Milan MAKOŠ 15 dní 23. 03. 2021 07. 04. 2021
Milan LETKO 15 dní 18. 02. 2021 05. 03. 2021
Slavomír NAGY 15 dní 03. 02. 2021 18. 02. 2021
Jaroslav FABIAN 15 dní 28. 01. 2021 12. 02. 2021
Roman ŠVANDTNER 15 dní 26. 01. 2021 10. 02. 2021
Ľuboš TURZA 15 dní 26. 01. 2021 10. 02. 2021
Vladimír KOVÁČ 15 dní 13. 01. 2021 28. 01. 2021
Michal MIERNY 15 dní 13. 01. 2021 28. 01. 2021
Mária VÖRÖŠOVÁ 15 dní 11. 01. 2021 26. 01. 2021
Marta BARTOŠOVÁ 15 dní 15. 01. 2021 20. 01. 2021

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

Matej HRUBO 14. 10. 2020 27. 10. 2020

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy