Projekty financované EÚ

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Dominikom Koštialikom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Richard MIHÁLIK 18 dní 01. 03. 2024 19. 03. 2024
Vladimír KOVÁČ 15 dní 01. 03. 2024 16. 03. 2024
Natália TRUBAČÍKOVÁ 15 dní 28. 02. 2024 14. 03. 2024
Michal MIERNY 15 dní 28. 02. 2024 14. 03. 2024
Slavomír NAGY 15 dní 28. 02. 2024 14. 03. 2024
Slavomír NAGY 18 dní 22. 02. 2024 11. 03. 2024
Antonín IŠTOK  18 dní 21. 02. 2024 11. 03. 2024
Anton IŠTOK 18 dní 19. 02. 2024 08. 03. 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy