Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Lenka HOŠOVÁ

Ľuboš HUJO

18 dní

18 dní

23. 06. 2022

23. 06. 2022

11. 07. 2022

11. 07. 2022

Marián KOCHAN

Miroslava CÍCEROVÁ

15 dní

15 dní

24. 06. 2022

24. 06. 2022

09. 07. 2022

09. 07. 2022

Lenka ŠARKOZYOVÁ 15 dní 20. 06. 2022 05. 07. 2022

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy