Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Juraj GAJDOŠ 18 dní 28. 11. 2022 16. 12. 2022
Matej HRUBO 18 dní 25. 11. 2022 12. 12. 2022
Slavormír NAGY 18 dní 25. 11. 2022 12. 12. 2022
Ľuboš HUJO 18 dní 25. 11. 2022 12. 12. 2022
Svetlana MAKOŠOVÁ 18 dní 21. 11. 2022 09. 12. 2022
Ľuboš HUJO 18 dní 14. 11. 2022 02. 12. 2022
Miroslava  CÍCEROVÁ    30 dní 11. 11. 2022 11. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

     

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy