Projekty financované EÚ

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Dominikom Koštialikom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Matej HRUBO 18 dní 29. 11. 2023 18. 12. 2023
Marián KOCHAN 18 dní 29. 11. 2023 18. 12. 2023
Anton IŠTOK 18 dní 27. 11. 2023 15. 12. 2023
Ľuboš HUJO 18 dní 27. 11. 2023 15. 12. 2023
Ľuboš HUJO 18 dní 22. 11. 2023 11. 12. 2023
Marián KOCHAN 15 dní 22. 11. 2023 07. 12. 2023
Matej HRUBO 18 dní 20. 11. 2023 08. 12. 2023
Anton IŠTOK 15 dní 16. 11. 2023 02. 12. 2023
Vladimír KOVÁČ 15 dní 16. 11. 2023 02. 12. 2023
Juraj GAJDOŠ 15 dní 16. 11. 2023 02. 12. 2023
Jozef BAROŠ 15 dní 16. 11. 2023 02. 12. 2023
Jozef BAROŠ 18 dní 15. 11. 2023 04. 12. 2023
Ľuboš HUJO 18 dní 13. 11. 2023 01. 12. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

Milan VISKUP 07. 11. 2023 22. 11. 2023

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy