Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Marcela SLIVKOVÁ 15 dní 09. 03. 2020 24. 03. 2020
Marián KOCHAN 15 dní 27. 02. 2020 13. 03. 2020

Jaroslav FABIAN

18 dní

17. 02. 2020

03. 03. 2020

Lenka ŠARKÖZYOVÁ

15 dní

11. 02. 2020

26. 02. 2020

Ľuboš HUJO

15 dní

07. 02. 2020

22. 02. 2020

Marián KOCHAN

15 dní

24. 01. 2020

08. 02. 2020

Marián KOCHAN

1 mesiac

14. 01. 2020

14. 02. 2020

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

Miroslava CÍCEROVÁ 11. 03. 2020 26. 03. 2020
Emanuel PETERKA 19. 02. 2020 05. 03. 2020

Michal MIERNY

21. 01. 2020

05. 02. 2020

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

úradná tabuľa obce ladce