O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Listové zásielky na meno, zrušenie trvalého pobytu

 

Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.

 

 

 

 

Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia listových zasielok

Adresát

Uložené na dobu

Vyvesené

Zvesené

Jaroslav FABIAN 15 dní 28. 01. 2021 12. 02. 2021
Roman ŠVANDTNER 15 dní 26. 01. 2021 10. 02. 2021
Ľuboš TURZA 15 dní 26. 01. 2021 10. 02. 2021
Vladimír KOVÁČ 15 dní 13. 01. 2021 28. 01. 2021
Michal MIERNY 15 dní 13. 01. 2021 28. 01. 2021
Mária VÖRÖŠOVÁ 15 dní 11. 01. 2021 26. 01. 2021
Marta Bartošová 15 dní 15. 01. 2021 20. 01. 2021
Ladislav VELIČ 15 dní 15. 12. 2020 30. 12. 2020
Vladimír MARIKOVIČ 15 dní 10. 12. 2020 25. 12. 2020
Marta Bartošová 15 dní 01. 12. 2020 16. 12. 2020
Ľuboš Hujo 15 dní 30. 11. 2020 15. 12. 2020
Ľuboš Hujo 15 dní 26. 11. 2020 11. 12. 2020
Roman ŠVANDTNER 15 dní 23. 11. 2020 08. 12. 2020
Matej HRUBO 15 dní 13. 11. 2020 28. 11. 2020
Slavomír NAGY 15 dní 13. 11. 2020 28. 11. 2020
Vladimír KOVÁČ 15 dní 13. 11. 2020 28. 11. 2020
Michal MIERNY 15 dní 13. 11. 2020 28. 11. 2020
Marta BARTOŠOVÁ 15 dní 03. 11. 2020 18. 11. 2020
Antonín IŠTÓK 15 dní 23. 10. 2020 07. 11. 2020
Ľuboš HUJO 15 dní 20. 10. 2020 04. 11. 2020
Slavomír NAGY 15 dní 20. 10. 2020 04. 11. 2020
Roman ŠVANDTNER 15 dní 16. 10. 2020 31. 10. 2020
Jaroslav IŠTÓK 15 dní 05. 10. 2020 20. 10. 2020
Lenka ŠARKÖZYOVÁ 15 dní 10. 09. 2020 25. 09. 2020
Ľuboš HUJO 15 dní 03. 09. 2020 18. 09. 2020
Radoslav IŠTÓK 1 mesiac 10. 08. 2020 10. 09. 2020
Jaroslav IŠTÓK 15 dní 30. 07. 2020 14. 08. 2020
Jaroslav IŠTÓK 15 dní 09. 07. 2020 24. 07. 2020
Jaroslav IŠTÓK 18 dní 08. 07. 2020 23. 07. 2020
Marta BARTOŠOVÁ 15 dní 08. 07. 2020 23. 07. 2020
Roman ŠVANDTNER 15 dní 03. 07. 2020 18. 07. 2020
Vladimír MARIKOVIČ 15 dní 11. 06. 2020 26. 06. 2020
Slavomír NAGY 15 dní 29. 05. 2020 13. 06. 2020
Radoslav IŠTÓK 1 mesiac 29. 05. 2020 29. 06. 2020
Radovan HRENÁK 15 dní 27. 05. 2020 11. 06. 2020
Lenka ŠARKÖZYOVÁ 15 dní 20. 05. 2020 04. 06. 2020
Radoslav IŠTÓK 1 mesiac 27. 04. 2020 27. 05. 2020
Slavomír NAGY 18 dní 17. 04. 2020 04. 05. 2020
Peter ŠARKÖZY 15 dní 23. 03. 2020 07. 04. 2020
Jaroslav FABIAN 1 mesiac 17. 03. 2020 17. 04. 2020
Marcela SLIVKOVÁ 15 dní 09. 03. 2020 24. 03. 2020
Marián KOCHAN 15 dní 27. 02. 2020 13. 03. 2020

Jaroslav FABIAN

18 dní

17. 02. 2020

03. 03. 2020

Lenka ŠARKÖZYOVÁ

15 dní

11. 02. 2020

26. 02. 2020

Ľuboš HUJO

15 dní

07. 02. 2020

22. 02. 2020

Ľuboš TURZA 15 dní 03. 02. 2020 18. 02. 2020
Milan LETKO 15 dní 03. 02. 2020 18. 02. 2020

Marián KOCHAN

15 dní

24. 01. 2020

08. 02. 2020

Marián KOCHAN

1 mesiac

14. 01. 2020

14. 02. 2020

 

 

 

 

Oznámenia o zrušení trvalého pobytu

Adresát

Vyvesené

Zvesené

Matej HRUBO 14. 10. 2020 27. 10. 2020
Miroslava CÍCEROVÁ 11. 03. 2020 26. 03. 2020
Emanuel PETERKA 19. 02. 2020 05. 03. 2020

Michal MIERNY

21. 01. 2020

05. 02. 2020

 

 

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na meno adresáta listovej zásielky (oranžový link).

 

 

 

 

úradné oznamy