Projekty financované EÚ

Dobrá novina a jasličková slávnosť 2023

V decembri počas vianočných prázdnin naše deti koledovali Dobrú novinu, ktorej výťažok každoročne pomáha v krajinách tretieho sveta. Tiež pripravili Jasličkovú slávnosť pre svojich blízkych, krátke predstavenie na vianočnú tému, ktoré predviedli v kostole. Patrí im veľký obdiv, pretože si našli od novembra čas každú sobotu a skúšali a skúšali, niekedy aj tri hodiny. Vďaka patrí aj všetkým dobrodincom, ktorí koledníkov prijali, a tiež tímu ľudí, ktorí sa deťom venovali.

 

Text: Katarína Filiačová

Foto: Ing. Katarína Kalusová, Ivana Gajdošová