Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Rozpočet obce a dokumenty hlavného kontrolóra obce (HK)

 

Na tejto stránke zverejňujeme rozpočet obce, úpravy rozpočtu a dokumenty hlavného kontrolóra obce Ladce (HK).

2023

Názov dokumentu
Návrh rozpočtu 2023 s komentárom

 

2022

Názov dokumentu
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ladce
na obdobie 2. polroka 2022
Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 1, rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 2, rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 3, rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 4, rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 5, rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 6, rok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 7, rok 2022
Rozpočtové opatrenia č. 8, rok 2022

 

2021

Názov dokumentu
Záverečný účet obce Ladce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021
Rozpočet na roky 2021 - 2023
Rozpočtové opatrenie č. 1, rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 2, rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 3, rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 4, rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 5, rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 6, rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 7, rok 2021

Rozpočtové opatrenie č. 8, rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 9, rok 2021
Rozpočtové opatrenie č. 10, rok 2021
Čerpanie rozpočtu za rok 2021

 

 

 

 

2020

Názov dokumentu
Záverečný účet obce Ladce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Rozpočet na roky 2020 - 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce na 1. polrok 2020
Úprava rozpočtu č. 1 za rok 2020
Úprava rozpočtu č. 2 za rok 2020
Úprava rozpočtu č. 3 za rok 2020
Úprava rozpočtu č. 4 za rok 2020
Úprava rozpočtu č. 5 za rok 2020
Úprava rozpočtu č. 6 za rok 2020
Úprava rozpočtu č. 7 za rok 2020
Čerpanie rozpočtu za rok 2020

 

 

 

 

2019

 

 

 

2018