Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Rozpočet obce a dokumenty hlavného kontrolóra obce (HK)