Projekty financované EÚ

Stretnutie dôchodcov z PCLA Ladce 2022

Po dvojročnej odmlke spôsobenej pandémiou sa 05.12.2022 v sále kultúrneho domu Ladce uskutočnilo stretnutie bývalých zamestnancov Považskej cementárne a.s. Po príhovoroch Ing. Antona Barcíka a Pavla Kohouta, MBA,  sa so svojím veľmi pekným kultúrnym programom predstavili deti z MŠ Ladce. Stretnutie pokračovalo vystúpením hudobného Tria Krajka z Trenčína a domácej kapely Fonetik.

 

Všetkým účinkujúcim ďakujeme za krásny kultúrny program.

 

Našim bývalým zamestnancom želáme všetko dobré a veríme, že sa opäť aj budúci rok stretneme spolu v plnom zdraví !

 

Text: Mgr. Dominika Ľachká

Foto: Ján Čechovský