Projekty financované EÚ

Záver školského roka v MŠ Ladce 2021

 

Na konci roka zvykneme bilancovať svoju činnosť, či úspechy. V prípade materskej školy býva takéto bilancovanie na konci školského roka. Aký teda bol školský rok 2020/2021 v našej MŠ Ladce? Materskú školu navštevovalo 108 detí, z toho bolo 40 predškolákov. Činnosť bola zameraná na všestranný rozvoj osobnosti našich detí. Pracovali sme podľa Školského vzdelávacieho programu „Poď so mnou spoznávať svet“ a Ročného plánu školy. Žiaľ, nie všetky úlohy sa nám podarilo splniť - dôvodom bola situácia spojená s COVID-19, ktorý ovplyvnil život celej spoločnosti. Ale aj napriek tomu naše deti zažili veľa pekných chvíľ, akcií, kultúrnych vystúpení, spoznali nové veci, kamarátov a pripravili sa na vstup do „veľkej školy“. Záver školského roka bol u nás slávnostný a emotívny, lebo sme sa lúčili s našimi predškolákmi, ktorých bolo 34. Prajeme im, aby sa im v ZŠ Ladce páčilo, naučili sa písať, čítať, počítať a fungovať v dospeláckom živote.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: MŠ Ladce