Projekty financované EÚ

Ladecká notečka 2019

 

S myšlienkou zorganizovať v Ladcoch stretnutie heligónkárov sme sa zaoberali už dávnejšie, no popri iných podujatiach, ktoré sa v Ladcoch počas roka konajú, na túto akciu nebol čas. Až koncom roku 2018 sme v spolupráci s Milošom Tučkom z Ladiec našli termín a pozvali heligónkárov k nám do Ladiec. Pozvanie prijalo viac ako 50 hráčov na heligónku. Stretnutie sa nieslo vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Zvuk heligónky sa rozliehal pred domom kultúry až do večera. Účasť odhadujeme na 250 ľudí, čo nie je málo, ale, samozrejme, potešilo by nás, keby to bolo viac. Stále častejšie sa v Ladcoch na kultúrnych podujatiach objavujú ľudia z okolitých obcí a miest, čomu sme veľmi radi. Zároveň sme si však všimli, že klesá účasť Ladčanov ... Na záver podujatia heligónkári zahrali spoločnú pieseň, ktorú venovali svojmu priateľovi, bývalému kolegovi a spoluorganizátorovi podujatia Ladecká notečka, Milošovi Tučkovi. Krásne slovenské piesne zneli aj po skončení oficiálnej časti. Heligónkári ešte dlho vyhrávali na lavičkách a spievali si spolu s Ladčanmi. Spokojnosť vystupujúcich aj hostí a tiež slová chvály na adresu organizácie nás zaviazali k tomu, že budeme organizovať aj druhý ročník, ktorý bude 13. 6. 2020, opäť v Ladcoch pred DK. Už teraz vás všetkých srdečne pozývam.

 

 

Text: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce

Foto: Dominik Koštialik, predseda Kultúrnej komisie obce Ladce