Projekty financované EÚ

Pietna spomienka oslobodenia Ladiec 2018

 

Pietna spomienka pri príležitosti ukončenia II. svetovej vojny a oslobodenia Ladiec sa konala v piatok 27. apríla 2018 pri Pomníku padlým a umučeným v SNP. Za obec Ladce položil veniec starosta obce Ing. Jaroslav Koyš, za Slovenský zväz protifašistických bojovníkov položil veniec p. Marian Justh. Pokladania sa zúčastnil aj Dominik Koštialik, zástupca starostu obce. DH Ladčanka zahrala počas pietneho aktu štátnu hymnu a pár slovenských piesní. Podujatie nám každoročne pripomenie koniec druhej svetovej vojny ale aj miestnu tragédiu z roku 1945, v ktorej vyhaslo 19 mladých životov. Pomník stojaci na hlavnej križovatke v Ladcoch, kde sa pietne spomienky pravidelne konajú, čaká na úspešné dotiahnutie projektu, ktorý by mal zabezpečiť jeho obnovu a premiestnenie.

 

 

Príhovor starostu obce na pietnom podujatí:

 

"Vážení spoluobčania, milí hostia!

 

Opäť stojíme na mieste, kde s pietou a s pokorou spomíname na bolesť našich starých rodičov. Tento pamätník nám má a musí pripomínať nielen našich 19-nástich zavraždených spoluobčanov, ale tiež všetky nezmyselné a zbytočné obete, hrôzu či strach, ktorý ľudia prežívali v priebehu 2. svetovej vojny. Množstvo ľudských osudov bolo zničených a sny mnohých ľudí sa premenili na prach. Vytratil sa detský smiech a objavil sa plač a boj o holý život. Na povrch vyplávali tie najnižšie ľudské pudy a zverstvá. Tak prežívali vojnu naši starí a prastarí rodičia.

 

Všetci vieme, ako sa tieto udalosti dotkli našej obce, čo všetko predchádzalo tomu, že 7. apríla 1945 fašisti vypálili Horné Ladce a 16. apríla 1945 zastrelili 19 našich spoluobčanov. No vďaka obetavosti, odvahe a položeným životom už viac ako 70 rokov žijeme v pokoji a v mieri.

 

Ale položme si otázku, čo znamená slovo mier? Klasik by povedal, „Mier je prestávka medzi dvoma vojnami“.

 

Mnohí z nás, ktorí sme sem prišli, si pamätajú na boj medzi kapitalistickým západom a socialistickým východom v tzv. studenej vojne, ktorá prebiehala formou vojenského zastrašovania a pretekov v zbrojení. Tento boj trval až do roku 1989, kedy sme sa stali demokratickou krajinou a naša krajina vstúpila do NATO a do Európskej únie.

 

Aj dnes sú vo svete ohniská problémov, ktoré s obavami sledujeme a pevne veríme v silu diplomacie a zdravého rozumu, veríme v to, že tieto lokálne konflikty neprerastú do ďalšej svetovej vojny. Mám na mysli krajiny Sýria, Ukrajina alebo Severná Kórea.

 

A naša Európa? Aj v nej zúri dnes ďalšia vojna, hybridná. V nej hlavne elektronické média šíria rôzne klamstvá a polopravdy. Namiesto zbraní používajú slová a obvinenia. Celá naša spoločnosť je polarizovaná a každá polemika končí obvineniami z xenofóbie, islamofóbie, z fašizmu a rasovej nenávisti.

 

Mnohí z nás sú z toho zmätení. Pýtajú sa čo bude s našou krajinou o niekoľko rokov? Naozaj sme takí netolerantní?!

 

Dámy a páni, verím, že nie sme! Aj z úcty k týmto 19-nástim občanom, ktorých mená sú na tabuli za mnou, je potrebné brániť náš národ, našu vlasť a našu slobodu.

 

Česť ich pamiatke, česť pamiatke všetkým obetiam týchto hrozných vojen!"

 

 

Foto: Marián Želiar