Projekty financované EÚ

Testovanie piatakov v ZŠ Ladce 2018

 

Výborné výsledky v testovaní piatakov

Dňa 21. novembra 2018 sa zapojilo 46 360 piatakov na 1 487 základných školách do celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018). Žiaci písali testy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Výsledkový list pre školu obsahoval informácie, ako riešili žiaci danej školy jednotlivé úlohy v testoch v porovnaní s dosiahnutým celoslovenským priemerom v každej úlohe.

 

 

Úspešnosť našej školy prekročila celoslovenský priemer. Naša škola dosiahla nasledovné výsledky (pozrite obrázok na konci článku).

 

 

Pre porovnanie úspešnosti výsledkov v jednotlivých krajoch prikladáme grafické znázornenie. Z grafov jednoznačne vyplýva, že sme dosiahli lepšie výsledky, ako bola priemerná úspešnosť najlepšieho kraja a to BA. Bratislavský kraj mal úspešnosť 68% a naša priemerná úspešnosť bola 70,8 %. Myslíme si, že týmito výsledkami sme sa dokázali zaradiť medzi najlepšie školy Trenčianskeho kraja. Obec Ladce môže byť pyšná na výsledky, ktoré sme v rámci tohto testovania dosiahli. Vďaka patrí pedagógom a žiakom našej školy.

 

 

Text: PaedDr. Mária Hatoková