Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Tradičná vatra v Horných Ladcoch 2019

 

 

27. 04. 2019, sobota. Začiatok od 19:00 hod. Do nálady bude hrať dychová hudba z Ladiec, mladí muzikanti z ľudovej hudby Váh, v spolupráci so salašom z Horných Ladiec sa bude variť guláš a pripravovať občerstvenie, bude sa čapovať pivo a nealko. Zapálenie je o 19:30 hod.