Projekty financované EÚ

Kultúra v obci Ladce

Kultúra v obci Ladce

 

Kultúrny život v obci má bohatú tradíciu. Určite si spomenú pamätníci na časy keď kultúrny dom v Ladcoch žil naplno. Dva krát do týždňa hralo kino filmy pre deti i dospelých, veľká sála bola naplnená tak, že pre usporiadateľov bol problém sa dostať na rad so svojim programom. Pravidelné "čaje", neskôr diskotéky, zábavy, koncerty, vystúpenia divadiel. V kultúrnom dome cvičila dychová hudba, starší i mládež, trénovali kapely, fungoval mládežnícky klub.

 

Dnes je to s fungovaním KD horšie. Jeho stav je taký, že potrebuje opravy na ktoré obec nemá peniaze. Napriek tomu je vidieť oživenie - opäť sa v sále svieti a odohrávajú sa tu koncerty a občas i zábavy. Pravidelné sú stretnutia s programom ku MDŽ, seniorov, Dňu matiek a Mikuláš.

 

Kultúrny život ladčanov sa presúva viac do exteriéru -súťaž vo varení guláša s programom, hodové stretnutie v dolných aj horných Ladcoch a Tunežiciach, silvestrovská polnoc s dychovkou a ohňostrojom, ozvláštnenie osláv oslobodenia Ladiec dobovou historickou ukážkou bojov

 

Sú známe Koyšove Ladce, súťaž v prednese ľúbostnej poézie.

 

V čase elektronických médií, a internetu by bolo naivné sa domnievať, že v takej malej obci ako je naša by malo zmysel obnovovať napr. kino.

Tie časy sa už nevrátia. Ale určite má zmysel hľadať všetky možnosti, ako sa môžu ľudia stretávať a prípadne ak kultúrne vyžiť. Tradícia ochotníckeho divadla bola v Ladcoch silná, ktovie, či sa nájdu nasledovníci.

 

Naši občania sa snažia kultúrne žiť. Máme veľa nadaných rodákov i súčasníkov, mnohí sú medzi mladými. Spomeňme Mira Rema vo filmovej tvorbe, Dášu Illyiovú v literárnej, Elišku Kapušovú Skybovú vo výtvarnej, stále fungujúcu dychovku Ladčanka (ktorá však má málo dorastu) a viacero hudobných skupín (Orion, Fonetik).

 

Aby sme našli opäť svoje kultúrne korene , musíme viac komunikovať.

Preto vás chceme vyzvať, aby ste nás upozorňovali na všetky kultúrne akcie a území obce, aby sa ich mohli zúčastniť aj ostatní (zverejníme ich na webstránke i facebooku) a to i tie akcie, ktoré sa už odohrali - ako propagáciu pre ďaľší rok. Určite nezaškodia fotografie.