Projekty financované EÚ

Knihy - okno do sveta

Vďaka projektu z Fondu na podporu umenia "KNIHY - OKNO DO SVETA" sme zakúpili 137 kníh do Obecnej knižnice. Zámerom projektu bolo zakúpenie nových kníh, ktoré knižný fond zaktualizujú, zmodernizujú a doplnia potreby dnešného moderného čitateľa.

 

Doplnili sa tituly pre všetky vekové kategórie a tiež aj rôzne žánre. Snažíme sa zvýšiť dostupnosť nových, trendových titulov a tým otvoriť dvere knižnice aj pre nových čitateľov a umožniť im zmysluplné trávenie voľného času.

 

Chceme pritiahnuť deti a mládež, ukázať im čaro kníh, dôležitosť čítania, vôňu kníh a obohatenie, ktoré knihy poskytujú.

 

Obecná knižnica je miestom, ktoré poskytuje služby žiakom, študentom, učiteľom, obyvateľom našej obce a širokého okolia.

 

Projektom sme chceli ukázať, že knihy si zaslúžia byť stálou súčasťou každodenného života a tým zvýšiť čítanosť a čitateľskú gramotnosť.

 

Všetky tituly postupne zaraďujeme do knižnice.

 

Tešíme sa na každého čitateľa!

Projekt: link

 

Text: Ing. Katarína Kalusová

Foto: Ing. Katarína Kalusová