Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Ladecké hody 2014

 

20. 7. 2014