Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Ladecké hody 2014

 

20. 7. 2014