Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Ladecké hody 2014

 

20. 7. 2014