Projekty financované EÚ

Kuchynský bioodpad

Čo všetko môžeme, resp. nemôžeme hádzať do kuchynského bioodpadu?

 

  • ÁNO  - tepelne upravené a neupravené  zvyšky  potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupinky,  potraviny po záručnej dobe, znehodnotené potraviny / potraviny po záručnej dobe, šupky z ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, zvyšky kvetov a rastlín

 

  • NIE - triedené zložky odpadu (plasty, sklo, papier), nebezpečné odpady, kuchynský olej - tuky, tekuté zložky (polievky, omáčky), plastové sáčky, plienky, prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá

 

08.01.2024