Projekty financované EÚ

Jarné čistenie lesa 2019

 

Zima od nás definitívne odišla a sneh ukázal, ako „šetrne“ sa podaktorí naši občania (neznámi, ale aj známi) správali k prírode v Horných Ladcoch. Ak týmto smerom chodíte, mali ste možnosť vidieť tie biele a farebné fľaky v lese, na lístí, pri potoku. Ak nechodíte týmto smerom, musíme vás vyviesť z omylu – nie, nemáme na mysli snežienky, ani iné prvé jarné kvety, ale bordel, odpad, neporiadok.

 

 

Deviateho marca sa nám opäť a za peknej účasti (aj nových dobrovoľníkov) podarilo zorganizovať brigádu na čistenie lesa v tejto lokalite. Hoci minulý rok sme rovnaké úseky čistili a nie raz, aj tento rok sme nazbierali plnú vlečku traktora, ktorý nám poskytol Obecný úrad v Ladcoch. Na zberný dvor sme z lesa vytiahli desiatky vriec a nájdený odpad sme poctivo triedili. To, že dnes nájdeme v lese plastové fľašky a vrecká všetkých typov nás už ani nemôže prekvapiť (hoci s tým nesúhlasíme a nechápeme to). Ale to neuveriteľné kvantum prázdnych plechoviek, konzerv, drôtov a skla, to nás veru prekvapilo. Podarilo sa nám vyčistiť aj lokalitu pri „kúpalisku“, kde sme nevedeli či zbierať skôr plastové fľašky, zvyšky alobalu alebo sklenené fľaše z alkoholu. Posúďte teda sami, k čomu táto lokalita slúži dnes – podľa odpadov sa na to prísť dá. Povysýpali sme z plastových vriec staré lístie a premýšľali sme, či by to naozaj nezvládol aj dotyčný či dotyčná, ktorí sa teda rozhodli vyhodiť bioodpad práve sem. Vytiahli sme z potoka staré hrnce, odpadky. Podarilo sa nám vytiahnuť pár takmer vrastených pneumatík, no čo sa nám nepodarilo nás trápi viac – niektoré kusy odpadu, najmä kovového a gumového, sa za roky ležania v prírode s prírodou už zrástli a holými rukami bolo nemožné zmeniť tento stav. V lese pri potoku, tesne pri rodinných domoch, sme našli skutočné smetisko – mix veľmi starého kovového odpadu, fľašiek a rozbitého skla. Prekvapila nás aj nájdená halda sklenených fľašiek od vodky, tá bola skutočne šokom pre všetkých. Taký počet fľašiek nemá snáď ani dobre zásobený obchod s potravinami. Poctivo sme prešli lokality od novej Barborky (križovatka lom-salaš) smerom k „mosteku“ aj ku kúpalisku, okolie starej Barborky a tiež Klárku. Upratovanie sa konalo od deviatej do dvanástej, kedy nás od práce zahnalo počasie, ale aj plná vlečka traktora. Vážime si účasť stálych ale i nových členov - dobrovoľníkov, a tiež účasť mladšej generácie zo ZŠ Ladce či Gymnázia v Dubnici nad Váhom. Sme radi, že aj násťroční mladí ľudia chcú zmeniť stav svojho okolia. Ďakujeme pani Letkovej za chutný koláčik, p. Miroslavovi Liptákovi za vrecia a pracovné rukavice, p. Rolínovi a Obecnému úradu v Ladcoch za poskytnutie traktora, vlečky a vriec na triedenie odpadu.

 

 

Možno si poviete, že upratovať po nezodpovedných ľuďoch stav celej situácie nezmení. Ten, kto sa narodil ako nezodpovedný alebo nebol k zodpovednosti vychovaný, sa tak bude správať celý život. Nedonútime ho používať vlastné smetné koše, ani triediť. Niektorí ľudia sú tak vo svojej hlave jednoducho nastavení a necítia zodpovednosť za ostaných, alebo okolie, pretože ich okolie len ticho sleduje, alebo nevidí. Radi by sme týmto „neviditeľným“ bordelárom ale odkázali, že sneh ani tma nezakryje všetko a že niektorí z nich nie sú až takí neviditeľní, ako si o sebe myslia. A ostatných by sme chceli podporiť v tom, aby boli viac kritickí na okolie v ktorom žijú a tiež na ľudí, ktorí im z tohto okolia robia smetisko a zberný dvor. Verte nám, že v lese sa môžeme stretnúť pri lepších aktivitách, ako je zbieranie odpadkov po ľuďoch, ktorí stále nechápu na čo slúžia smetné nádoby.

 

 

Text: Zdenka a Juraj Letkovci

Foto: Juraj Letko, Mgr. Miroslav Lipták