Projekty financované EÚ

Výsadba nových stromov na Cementárskej ulici v Ladcoch 2021

 

Nové stromy zasadila naša najmladšia generácia

 

 

V štyridsiatych rokoch minulého storočia boli v našej obci vysadené stromové aleje, ktoré skrášľovali Ladce dlhé roky. Až do začiatku tohto roka stáli tieto stromy majestátne popri komunikácii na Cementárskej ulici, vytvárali v lete príjemný chládok a stali sa dôležitým lapačom prachu. Viac ako 80 rokov vzdorovali výkyvom počasia a bojovali s nie práve priaznivými podmienkami lokality, v ktorej rástli – komunikácia sa z roka na rok stávala rušnejšou, cez zimu bola udržiavaná soľou kvôli bezpečnosti premávky a koreňový systém stromov bol obmedzovaný blízkym chodníkom. Tieto vplyvy a tiež zanedbaný zdravotný stav stromov sa podpísali pod rozhodnutie vyrezať časť aleje a nahradiť staré, neperspektívne stromy novými, zdravými stromami.

 

 

Samozrejme, toto rozhodnutie neprišlo len tak a predchádzalo mu poctivé sledovanie stavu stromov. Už od roku 2015 mapoval stav stromov arborista p. Kuliha. Obec každý rok vyčlenila financie na starostlivosť o stromové aleje nielen na Cementárskej, ale aj na Záhradnej ulici pri kostole, resp. smerom ku železničnej stanici. Na stromoch sme sa snažili odstrániť nebezpečné suché konáre, zlepšiť ich stav, zachrániť ich a predĺžiť ich životnosť. Nakoniec nám však odborník odporučil zrezanie časti aleje pri ceste smerom k pošte. Dôvodom zrezania týchto 14 líp bol nielen stav stromov, ale aj prevádzková bezpečnosť, ktorá už nebola postačujúca.

 

 

Čakali sme, že výrub prinesie negatívne ohlasy verejnosti, a že nebudeme za našu aktivitu pochválení. Nič sme však nerobili tajne a ešte v roku 2020 sme o zámere obce vyrúbať 14 ks líp informovali verejnosť. Vyzvali sme ju dokonca k tomu, aby sa (aj anonymne) mohla vyjadriť k nášmu plánu. Diskusia sa však rozprúdila až vtedy, keď sa s výrubom líp v obci začalo. Názory boli rôznorodé. Niektorí občania chápali, že bezpečnosť ľudí v našej obci je prvoradá, iní nám vyčítali, že ničíme niečo, čo tu bolo roky.

 

 

Naším cieľom však nie je ničiť, ale starať sa a tiež budovať nové. Pozostatky pňov sme zfrézovali pod úroveň chodníka, ktorý lemuje túto alej. Na miesto vyrúbaných stromov sme sa rozhodli zasadiť nové – s prípravou miesta pre novú výsadbu nám pomohla Považská cementáreň, ktorá nám zapožičala mechanizmus, ktorý nám vykopal jamy pre nové stromy medzi koreňmi pôvodných stromov. Arborista nám odporučil typ lipy malolistej, ktorá je odolnejšia voči vplyvom posypových solí. My sme tiež chceli ponechať v aleji práve tento druh stromu, nakoľko bol pre Ladce symbolickým už niekoľko desiatok rokov. 14 vyrezaných stromov sme nahradili 16 novými lipami a 3 kusmi javorov, ktoré vysadíme na Záhradnej ulici.

 

 

Najviac nás potešilo, že pri výsadbe nových stromov nám pomocnú ruku podala naša najmladšia generácia – všetky deti z prvého stupňa našej základnej školy. Deti so svojimi triednymi pani učiteľkami postupne prichádzali a pomáhali sadiť stromy, ktoré tu, verím, budú roky rásť a krášliť našu obec. Sadeniu asistoval tiež arborista p. Kuliha, pracovníci nášho úradu a člen DHZ Ladce František Meliš ml. s pristaveným hasičským autom, ktorý zabezpečil vodu na zaliatie posadených stromov. Výsadba sa uskutočnila aj vďaka materiálnej pomoci vedenia Považskej cementárne, a.s.

 

 

Želám si, aby sa našim deťom práve táto udalosť vryla do pamäte a verím, že budú môcť sledovať, ako “ich” stromy rastú. O niekoľko rokov, keď stromy vyrastú do svojej krásy, si budú môcť zaspomínať, že to boli práve oni, ktorí v roku 2021 tieto stromy zasadili. A aby sme na túto chvíľu mali pamiatku všetci, celú akciu zdokumentovali fotografi Vladimír Zápalka a Miroslav Lipták.

 

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Vladimír Zápalka, Miroslav Lipták