Projekty financované EÚ

Prednáška k projektu

 

V pondelok 13. 8. 2018 o 16 hod. sa v priestoroch obecného úradu Ladce uskutočnila prednáška vzťahujúca sa k projektu „Komunitné kompostoviská“, na ktoré sme získali grant od TSK z projektu Zelená župa.

 

 

Prednášku viedol pán Moňok z neziskového občianskeho združenia Priatelia Zeme, ktoré sa zameriava na ochranu životného prostredia, minimalizovanie odpadov a toxických látok a podpory trvalo udržateľných riešení ďalších ekologických problémov a ich ekonomickým a sociálnym súvislostiam.

 

 

Komunitné kompostovanie má mnohé výhody a obyvatelia bytových domov môžu vďaka nemu kompostovať biologicky rozložiteľné odpady jednoducho a prispieť tým nielen k zníženiu hmotnosti odpadu, ktorý by skončil na skládke, ale aj k výrobe kvalitného hnojiva na výsadbu kvetín alebo iného využitia.

 

 

Pán Moňok pri prednáške uviedol nielen všeobecné informácie o kompostovaní, ale aj konkrétne obce a mestá, ktoré sa do komunitného kompostovania zapojili. Z okolitých obcí môžeme spomenúť obec Košeca a mesto Nová Dubnica. Obyvatelia bytových domov, ktorí sa zúčastnili na prednáške si odniesli cenné rady pri kompostovaní a rozložiteľné vrecká, ktoré môžu využiť pri odnášaní biologicky rozložiteľného odpadu do kompostéra.

 

 

Základné informácie o kompostovaní nájdete aj na www.kompost.sk.

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl