Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Stavanie mája - Tunežice 2023

 

Foto: Ing. Katarína Kalusová