Projekty financované EÚ

Deň detí a rodiny 2018

 

Svetový deň rodiny sa slávi 15. mája a jeho oslavy nám majú pripomenúť, že rodina je základnou bunkou spoločnosti, že je základom pre fungovanie každého z nás. V rodine vyrastáme, učíme sa, zakladáme si ju a privádzame do nej svoje deti. Tie majú medzinárodný deň 1. júna. V Ladcoch sme si oslavu Dňa detí spojili s oslavou rodiny a pripravili pre rodičov, deti či ich starých rodičov pekné popoludnie v priestoroch ZŠ Ladce. Konalo sa 10. júna a prialo nám aj počasie. Celý program bol zahájaný svätou omšou v kostole a potom sa veselo pokračovalo v oslavách na školskom dvore. Nechýbali súťaže, športové disciplíny, divadielko, maľovanie na tvár a hlavne dobrá zábava. Sme radi, že sme si aj v tento deň mohli pripomenúť, aké dôležité je mať mamy a otcov, a aké doležité je tráviť spolu každý voľný čas.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli v tento deň podporiť akciu Deň detí a rodiny, a tiež aj organizátorom a dobrovoľníkom, jednoducho každému, kto priložil ruku k tomu, aby bol tento deň plný smiechu a pozitívnej nálady.

 

 

Foto: Martin Fatura