Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Organizačno-technické zabezpečenie volieb 2022