Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Organizačno-technické zabezpečenie volieb 2022