Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Organizačno-technické zabezpečenie volieb 2022