Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Iné dokumenty