Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Koyšové Ladce 2005