Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Koyšové Ladce 2005