Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Koyšové Ladce 2005