Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Koyšové Ladce 2005