Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Koyšové Ladce 2005