O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Koyšové Ladce 2005