Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Koyšové Ladce 2005