V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Odpočet vodomerov v obci

Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje odberateľom vody v obci Ladce a Tunežice , že od 02.01.2023 do 10.01.2023 bude prebiehať odpočet vodomerov z dôvodu zmeny ceny vody a stočného .

Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom, zabezpečili psov v rod. domoch a prípadne odstránili sneh z vodomerných šácht.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 042 4624 197 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod