Projekty financované EÚ

Odpočet vodomerov v obci

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje odberateľom vody v obci Ladce, že bude prebiehať od 06.11.2023 do 14.11.2023 odpočet vodomerov v Ladcoch a v Tunežiciach. 

Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom a zabezpečili psov v rodinných domoch.

Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na tel.číslo 0424624197 v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 14.00 hod.