Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zabíjačkové špeciality 2014

 

22. 2. 2014