Projekty financované EÚ

Zachovanie kultúrneho dedičstva od Ladiec po Kelč

Celkové náklady:                29 556,97 EUR

Výška príspevku EFRR:      25 123,42 EUR

Výška príspevku ŠR SR:       2 955,69 EUR

Vlastné zdroje:                     1 477,86 EUR

Konečný užívateľ:              Obec Ladce, hlavný cezhraničný partner Město Kelč

Doba realizácie:                 06/2022-12/2022

Súbory na stiahnutie