Projekty financované EÚ

Záverečná konferencia projektu MaHoLa 2023

V piatok 24.11.2023 sa v kaštieli konala záverečná konferencia projektu MaHoLa. Ďakujeme všetkým prítomným, že si našli čas a pozreli si výsledky projektu, zameraného na obnovu západnej časti kaštieľa, osobitne p. Jaroslavovi Mojžišovi z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, p. Hane Tásler Goldschmidtovej z Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva vo Viedni, ako aj našim projektovým partnerom: obci Ladce, Odbornému učilišťu internátnemu v Ladcoch a Hogskolen for gronutvikling. Bolo nám cťou spolupracovať na projekte a tešíme sa na pokračovanie ďalšej spolupráce.

 

Text: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD.

Foto:  Jozef Heisar