Projekty financované EÚ

Čistenie potoka a natieranie zábradlia 2018

 

Vďaka pomoci Považskej cementárne Ladce sme počas 2 týždňov, kedy sme mali k dispozícii mechanizmy, vyčistili 2 úseky potokov. Prvý úsek na Lúčkovskom potoku od železničnej stanice až po „družstevnú“ bytovku a na Kucharovom (Slatinskom) potoku od cesty 1. triedy pri kameňosochárstve až po most pri pani Kacinovej. Za vyčistenie úseku od pána Jesenského až k autobusovej zastávke pred školou by som chcel poďakovať obyvateľom tejto časti našej obce, ako aj žiakom našej Základnej školy v Ladcoch. Svojou prácou a iniciatívou prispeli k tomu, aby úsek koryta potoka, ktorý preteká okolo ich domov, bol čistý. Ďakujem všetkým a verím, že títo naši občania budú príkladom aj pre ostatných, ako sa starať o svoje okolie. Súčasne s čistením vodných tokov sme využili pekné počasie aj k tomu, aby sme obnovili nátery na starom zábradlí pri potoku na Cementárskej ulici a podobne sme natreli aj všetky zábradlia na mostoch v Ladcoch a v Horných Ladcoch.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce